Published by: 0

Eroryhmät auttavat

Avioeron sattuessa tai pitkän parisuhteen päättyessä, kaikki eivät jaksa yksinään läpikäydä raskasta eroprosessia. Suomesta löytyy erilaisia yhdistyksiä ja yksityisiä palveluntarjoajia, jotka järjestävät eroterapiaa joko henkilökohtaisesti tai tukiryhmissä. Myös seurakunnilta voi tiedustella apua eron tapahtuessa. Eroturvaa tutki muutamia tukipalveluiden tarjoajia ja selvitti, millaista apua on saatavilla.

Miessakit ry

Yhdistys on tehnyt miehille suunnattua hyvinvointityötä vuodesta 1995. He kertovat verkkosivuillaan haluavansa pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta. Tällä he tähtäävät miesten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseen. Yhtenä toimintamuotona yhdistyksellä on Erosta Elossa -tukitoiminta.

Miessakit ry tarjoaa kolmenlaista tukea: Miesten eroryhmät eri puolilla Suomea, Eetu-tukihenkilötoiminta ja erotyöntekijän antama tuki henkilökohtaisesti asiakastapaamisessa, puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi uutena tukimuotona on Tukinetissä tapahtuva verkkotukeminen, jossa on jo live-chat ja tulossa aivan pian avoin keskusteluryhmä ja suljettu teemaryhmä.

– Kokoaa ja järjestää miesten eroryhmiä eri puolilla maata. – Henkilökohtaista keskustelutukea, ohjausta sähköpostitse, puhelinneuvontaa ja verkossa tapahtuvaa tukemista, jossa live-chat.

Osallistuminen on maksutonta. Yhdistyksen toimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Lisätietoja: www.miessakit.fi

Uuden elämän värit

Uuden elämän värit tuottaa eroseminaareja ja yksityisvastaanottoa eronneille ja eroa pohtiville henkilöille, jotka tahtovat pohtia tilannettaan ammattilaisen kanssa yhdessä. Fisherin eroseminaarin työtapa sopii henkilöille, joilla on valmius sitoutua 11 viikon työskentelyyn ja joilla on tarvittavat ryhmätyöskentelytaidot.

Henkilökohtainen erovalmennus käy henkilöille, joille säännölliset tapaamiset eivät sovi tai he haluavat muista syistä pohtia tilannettaan ilman ryhmää. Eroasiantuntija Marika Rosenborg on tehnyt eroauttamistyötä 14 vuoden ajan.

– Eroseminaareja – Henkilökohtaista erovalmennusta

Palvelu on maksullista.

Lisätietoja: www.uudenelamanvarit.fi

Pienperheyhdistys ry

Pienperheyhdistys järjestää vertaisryhmiä eroperheiden lapsille ja eronneille ja eropäätöstä harkitseville vanhemmille. Tarvittaessa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman tapaamiset voidaan järjestää tapaamispaikassa. Pienperheyhdistys ry:n vertaisryhmissä ja tapaamispaikan toiminnassa tavoitteena on minimoida lasten menetykset vanhempien erotessa. Tavoitteena on, että lapsi ei joudu ottamaan kantaa vanhempien välisiin ristiriitoihin.

– Vertaisryhmätoimintaa

Palvelu on maksutonta.

Lisätietoja: www.pienperhe.fi

Viiden tähden eroryhmä®

Palvelumuotonsa itse kehittänyt Mari Sydänvuori kertoo verkkosivuillaan kiinnostuneensa aiheesta läpikäytyään oman avioeronsa ja osallistuneensa yhteen eroseminaariin, joka auttoi häntä käsittelemään erokriisiä. Sydänvuoren eroryhmän kehitystyön taustalla ovat psykoterapian ja narratiivisen terapian opinnot.

Erovalmennuksessa keskitytään asiakkaan yksilöllisiin tunteisiin ja ajatuksiin, joita parisuhteen päättymiseen liittyy. Yleisimpiä eroon liittyviä tunteita ovat hänen mukaansa suru, viha, pelko, syyllisyys, katkeruus, ahdistus, yksinäisyys ja irrottautumisen pelko.

– Yksilöllinen erovalmennus – Eroryhmät

Palvelu on maksullista.

Lisätietoja: www.eroseminaari.fi

Kirkon perheneuvonta

Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Perheneuvojalle kannattaa varata aika etukäteen.

Neuvottelukeskuksissa kokoontuu myös erilaisia terapeuttisia ryhmiä. Asiakkaaksi voi hakeutua, vaikka ei olisi evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Palvelua on mahdollista saada myös ruotsiksi ja englanniksi.

– Yksityistä neuvontaa – Terapiaryhmiä

Palvelu on maksutonta.

Lisätietoja: www.evl.fi

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry – YVPL

Liiton historia ulottuu 1950-luvulle asti, jolloin Väestöliitto käynnisti selvitystyön Sosiaalihallituksen kanssa yksinäisten äitien tilanteesta ja selviytymisestä. YVPL:n palveluihin kuuluu erilaisten tukipalveluiden lisäksi myös erotuki. Raha-automaattiyhdistys (RAY) tukee toimintaa.

Yhdistyksen verkkosivuilta löytyy maksullisen Eroinfo-palvelupuhelimen numero ja hinnat. Numerosta voi kysyä neuvoa esimerkiksi lapsen huoltoon, tapaamiseen ja elatusapuun liittyvissä ongelmissa. YVPL järjestää erilaisia eroryhmiä, jotka kokoontuvat 8–10 kertaa vuodessa. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollista saada alennusta eroseminaarien osallistumismaksuista.

– Eroinfo-palvelupuhelin – Eroryhmät

Palvelu on maksullista.

Lisätietoja: www.yvpl.fi

Teksti: Erkki Sutela